ZAREMBA, Jacek

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jacek ZAREMBA

ur. 18 lipca 1936 roku
Profesor, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Zastępca Przewodniczącego Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w kadencji 2007-2010; Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2011-2014; Zastępca Przewodniczącego Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1980-1992