ZARZYCKI, Kazimierz

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1994 roku

Kazimierz ZARZYCKI

(1930-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w latach 1990-1992