ZDUNEK, Artur

Członek korespondent od 2022 roku

Artur ZDUNEK

ur. 26 czerwca 1971 roku
Profesor, Instytut Agrofizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)