ZEISS, Arnold

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, Niemcy

(1928-2020)

Specjalność naukowa:
stratygrafia, paleontologia