ŻELAŹNIEWICZ, Andrzej

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Andrzej ŻELAŹNIEWICZ

ur. 4 lutego 1947 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2018; Prezes Oddziału we Wrocławiu w latach 2011-2018; Wiceprezes Oddziału we Wrocławiu w latach 2019-2026