ŻENCZYKOWSKI, Wacław

Członek korespondent PAN od 1952 roku

(1897-1957)

Specjalność naukowa:
budownictwo ogólne