ZIĘBA, Paweł

Członek korespondent od 2016 roku

Paweł ZIĘBA

ur. 8 maja 1956 roku
Profesor, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)