ZIĘCIK, Adam

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Adam ZIĘCIK

ur. 14 grudnia 1943 roku
Profesor, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2011-2014; Wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2015-2018 oraz 2023-2026