ZIEGLER, Peter A.

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Szwajcaria

(1928-2014)

Specjalność naukowa:
geologia