ZIELENKIEWICZ, Wojciech

Członek korespondent PAN od 1977 roku

(1933-2010)

Specjalność naukowa:
chemia fizyczna, kalorymetria, termochemia

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1987-1989; Sekretarz Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w latach 1984-1989