ZIEMBIŃSKI, Zygmunt

Członek korespondent PAN od 1991 roku

(1920-1996)

Specjalność naukowa:
teoria prawa, metodologia nauk prawnych, socjologia prawa