ZIENKIEWICZ, Olgierd

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, Wielka Brytania

(1921-2009)

Specjalność naukowa:
mechanika ciał stałych, cieczy i gazów