ŻUKOWSKI, Marek

Członek korespondent od 2020 roku

Marek ŻUKOWSKI

ur. 11 grudnia 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)