ŻURKOWSKI, Maciej

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Maciej ŻURKOWSKI

ur. 4 sierpnia 1932 roku
Profesor, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)