ZWISLOCKI, Józef

Członek zagraniczny PAN od 1997 roku, USA

(1922-2018)

Specjalność naukowa:
akustyka