ŻYCZKOWSKI, Karol

Członek korespondent od 2022 roku

Karol ŻYCZKOWSKI

ur. 27 kwietnia 1960 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Członek Prezydium PAN w latach 2023-2026, Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2023-2026