ŻYLICZ, Maciej

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Maciej ŻYLICZ

ur. 21 września 1953 roku
Profesor, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)